• Sømændenes Forbund udvikling og fremskridt gennem 75 år
    33.13 : Søm
    Dänisch
    Møller Hansen, Preben
    Sømænd
  •